Europejska Sieć Migracyjna Aleksandra Lange - Zespół -

Nawigacja

Europejska Sieć Migracyjna

Zespół

Aleksandra Lange

Ekspert

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz studiów podyplomowych „Wspieranie osób odmiennych kulturowo na rynku pracy” na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2002 r. zawodowo związana z tematyką migracji. Pracowała m.in. w ośrodku dla uchodźców w Dębaku oraz Departamencie Postępowań Uchodźczych Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Obecnie jest ekspertem w dziedzinie migracji zarobkowych w Departamencie Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zaangażowana w projekty realizowane w ramach Partnerstw na Rzecz Mobilności UE z Mołdową, Gruzją i Armenią.

e-mail: aleksandra.lange@mrpips.gov.pl

 

do góry