Europejska Sieć Migracyjna Agnieszka Fuksiewicz - Zespół -

Nawigacja

Europejska Sieć Migracyjna

Zespół

Agnieszka Fuksiewicz

Ekspert

Studiowała ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Politechnice Radomskiej. Od 1996 r. zawodowo związana ze Strażą Graniczną. Obecnie jest ekspertem w Biurze Spraw Międzynarodowych Komendy Głównej Straży Granicznej. Odpowiada m.in. za opracowywanie materiałów informacyjnych, analiz i prognoz oraz weryfikację danych statystycznych. Współpracuje m.in. z Urzędem ds. Cudzoziemców, Agencją Frontex i Europejskim Urzędem Statystycznym (Eurostotat). Bierze udział w pracach podzespołów merytorycznych związanych z budową, wdrażaniem i rozwojem centralnych systemów informatycznych Straży Granicznej.

e-mail: agnieszka.fuksiewicz@strazgraniczna.pl

do góry