Europejska Sieć Migracyjna Ewelina Zabardast - Zespół -

Nawigacja

Europejska Sieć Migracyjna

Zespół

Ewelina Zabardast

Ekspert


Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zakładu Iranistyki na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W roku akademickim 2006/2007 stypendystka Lexicon Institute and International Center for Persian Study of University of Tehran.  

W latach 2013-2019 zawodowo związana z Urzędem ds. Cudzoziemców gdzie pracowała w Departamencie Postępowań Uchodźczych prowadząc procedury aplikantów pochodzących z Bliskiego Wschodu. W 2018 r. ukończyła szkolenie EASO z zakresu identyfikacji ofiar handlu ludźmi będących w potrzebie ochrony międzynarodowej, przeznaczony dla trenerów krajowych w modułach szkoleniowych EASO.

Od kwietnia 2019 r. analityk ds. migracji w Departamencie Analiz i Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz członek Krajowego Punktu Kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce. Zajmuje się tematyką związaną z ochroną cudzoziemców w Polsce.

Języki: angielski, perski

E-mail: ewelina.zabardast@mswia.gov.pl 

do góry