Europejska Sieć Migracyjna Biuletyny Europejskiej Sieci Migracyjnej -

Nawigacja

Europejska Sieć Migracyjna

Biuletyny Europejskiej Sieci Migracyjnej

Publikowane co kwartał Biuletyny ESM zawierają przegląd wydarzeń w obszarze migracji zarówno na poziomie unijnym jak i krajowym, w tym także na temat ostatnio opublikowanych statystyk migracyjnych i azylowych.

Wybierz Strony

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry