Europejska Sieć Migracyjna

Konferencje i spotkania w kraju i za granicą

Pathways out of Irregularity (Oslo)

W dniu 10 października 2011 roku norweski punkt kontaktowy Europejskie Sieci Migracyjnej (NO KPK ESM) organizuje konferencję poświęconą zagadnieniu „wychodzenia” cudzoziemców z nieregularności. Konferencja będzie miała miejsce w Oslo.

Konferencja poświęcona będzie dobrym praktykom w tym zakresie; omawiane będzie m.in.  zagadnienie regularyzacji, dyrektywa powrotowa, program Sztokholmski itd. Temat spotkania w Oslo jest też powiązany z raportem Europejskiej Sieci Migracyjnej nt. metod zwalczania nielegalnej migracji w państwach członkowskich UE. Publikacja ww. raportu przez wszystkie krajowe punkty kontaktowe ESM planowana jest na koniec tego roku.

W celu potwierdzenia uczestnictwa na Konferencji w Oslo bardzo proszę o przesłanie stosownego maila na adres info@emnnorway.no.


 

do góry