Europejska Sieć Migracyjna

Konferencje i spotkania w kraju i za granicą

Konferencja Sieci Naukowej IMISCOE (Warszawa)

W dniach 7-9 września 2011 roku w Warszawie odbędzie się ósma konferencja Sieci IMISCOE zatytułowana "Dynamics of European Migration Space: Economy, Politics and Development". Organizatorami konferencji jest Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego oraz IMISCOE Research Network.

do góry