Europejska Sieć Migracyjna

Konferencje Krajowej Sieci Migracyjnej

Ósma Konferencja Krajowej Sieci Migracyjnej

2 grudnia 2014 r. odbyła się ósma konferencja Krajowej Sieci Migracyjnej poświęcona zagadnieniu wyzwań wspólnej polityki powrotowej w Europie i organizacji powrotów dobrowolnych i przymusowych cudzoziemców.

Głównym celem konferencji było dokonanie oceny istniejących rozwiązań prawnych oraz dotychczasowej praktyki w dziedzinie przeciwdziałania nielegalnej migracji i organizacji powrotów cudzoziemców do kraju pochodzenia lub innego kraju powrotu. Analizie poddane zostały również najsłabsze punkty prowadzonej polityki powrotowej na forum unijnym oraz krajowym.

Konferencja była przy tym okazją do zaprezentowania wyników dwóch ostatnich badań Europejskiej Sieci Migracyjnej, dotyczących stosowania detencji oraz alternatywnych środków w stosunku do detencji cudzoziemców oraz wykorzystywania zakazu wjazdu oraz realizacji umów o readmisji.

 • Otwarcie konferencji - Anna Rostocka (IOM Polska)
  Otwarcie konferencji - Anna Rostocka (IOM Polska)
 • Otwarcie konferencji - Joanna Jaracz de Czartoszewska (PL KPK ESM)
  Otwarcie konferencji - Joanna Jaracz de Czartoszewska (PL KPK ESM)
 • Uczestnicy konferencji
  Uczestnicy konferencji
 • Uczestnicy I-ego panelu
  Uczestnicy I-ego panelu
 • Uczestnicy I-ego panelu
  Uczestnicy I-ego panelu
 • Uczestnicy konferencji
  Uczestnicy konferencji
 • Uczestnicy konferencji
  Uczestnicy konferencji
 • I panel
  I panel
 • Uczestnicy II-ego panelu
  Uczestnicy II-ego panelu
 • III panel - Andrzej Jakubaszek (KGSG)
  III panel - Andrzej Jakubaszek (KGSG)
 • Uczestnicy III-ego panelu
  Uczestnicy III-ego panelu
 • IV panel - Katarzyna Przybysławska (Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć)
  IV panel - Katarzyna Przybysławska (Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć)
 • IV panel - Jacek Białas (HFPC)
  IV panel - Jacek Białas (HFPC)
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry