Europejska Sieć Migracyjna

Konferencje Krajowej Sieci Migracyjnej

Dziewiąta Konferencja Krajowej Sieci Migracyjnej

W dniu 30 czerwca 2015 roku odbyła się dziewiąta konferencja Krajowej Sieci Migracyjnej pt: "Czy można w Polsce zrobić biznes? Działalność gospodarcza cudzoziemców – polityka i realia".

Głównym celem konferencji byłą próba analizy podejścia prezentowanego przez Polskę wobec migracji biznesowych w wymiarze holistycznym, a wiec zarówno przez pryzmat otoczenia prawno-instytucjonalnego, sytuacji społeczno-gospodarczej oraz przepisów/procedur imigracyjnych.

Przyjęta na potrzeby ww. konferencji definicja „migracji biznesowych” obejmowała przede wszystkim migrację do Polski spoza państw UE następujących grup cudzoziemców:

  • inwestorów, którzy nie angażują się w codzienną działalność firmy i jej zarządzanie,
  • właścicieli firm, którzy zakładają/przejmują istniejącą działalność gospodarczą i są aktywnie zaangażowani w jej codzienne zarządzanie,
  • osób samozatrudnionych,
  • pozostałych osób, które wjeżdżają do Polski w celach biznesowych, np. pracowników delegowanych wewnątrz firmy.

W trakcie dyskusji panelowych podejmowano zarówno kwestie związane z atrakcyjnością Polski dla cudzoziemców migrujących w celach biznesowych w kontekście europejskim i międzynarodowym, identyfikowanymi tendencjami w tym zakresie, poszczególnymi elementami składającymi się na obecną politykę w tym obszarze (w tym m.in. procedurami imigracyjnymi, zachętami inwestycyjnymi, wsparciem informacyjno-merytorycznym, działaniami promującymi podejmowanie działalności gospodarczej w Polsce itp.), jak i zagadnienia dotyczące barier w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce oraz wpływu, jaki przedsiębiorczość migrancka może mieć na gospodarkę Polski.

Konferencja Krajowej Sieci Migracyjnej byłą również okazją do zaprezentowania wyników badania Europejskiej Sieci Migracyjnej dotyczącego przyjmowania cudzoziemców z państw trzecich w celach biznesowych pt.: „Admitting third country nationals for business purposes”.

Szczegółowa relacja ze spotkania jest dostępna w zakładce "Aktualności".

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry