Europejska Sieć Migracyjna

Konferencje Krajowej Sieci Migracyjnej

10. konferencja Krajowej Sieci Migracyjnej

W dniu 17 grudnia 2015 roku odbyła się X. konferencja Krajowej Sieci Migracyjnej, której tematem były nowe zagrożenia migracyjne i ich skutki. Szczególna rola w trakcie debaty zwrócona została na obecny kryzys migracyjny oraz przemyt migrantów do UE.

Konferencję zatytułowaną „Nowe zagrożenia migracyjne i ich skutki – co wiemy o aktualnym kryzysie migracyjnym i przemycie migrantów do UE?” otworzył Pan Jakub Skiba, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W wydarzeniu uczestniczyli i głos zabrali akredytowani w Polsce ambasadorowie Chorwacji oraz Serbii, Charge d`affaires a.i. Meksyku, a także przedstawiciele Agencji Frontex, Europolu, Rady Europy, Parlamentu Europejskiego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Węgier, Komendy Głównej Straży Granicznej, Uniwersytetu w Maastricht oraz Europejskiego Centrum Analiz Politycznych i Ekonomicznych z siedzibą w Brukseli. Dyskusji przysłuchiwali się przedstawiciele Europejskiej Sieci Migracyjnej z innych państw członkowskich UE, Przedstawicielstwa UNHCR W Warszawie, Ośrodka do Spraw Rozwoju Polityki Migracyjnej w Wiedniu oraz członkowie Krajowej Sieci Migracyjnej reprezentujący środowiska naukowe, organizacje pozarządowe oraz administracje publiczną.

Głównym celem konferencji było przeprowadzenie dyskusji na temat oceny proponowanych rozwiązań w zakresie zarządzania masowym napływem cudzoziemców i polityką migracyjną na poziomie UE. Podczas konferencji zostały omówione takie zagadnienia jak, m.in. Plan działania UE w sprawie przeciwdziałania przemytowi migrantów, działania operacyjne podejmowane przez kraje szczególnie dotknięte obecnym kryzysem migracyjnym oraz Europol i Frontex, wyniki raportów Europejskiej Sieci Migracyjnej oraz Uniwersytetu w Maastricht na temat metod przemytu migrantów do państw UE, skutki masowego napływu cudzoziemców do państw UE i nadużywanie procedur legalizacji pobytu w krajach docelowej migracji.

Podczas spotkania podkreślono konieczność przeprowadzenia odpowiednich kampanii informacyjnych dla mediów we wszystkich krajach UE, aby sposób przedstawiania sytuacji migracyjnej był właściwy i merytoryczny. Zwrócono ponadto uwagę na istotną rolę mediów społecznościowych oraz innych narzędzi internetowych, które z jednej strony mogą zapewnić bezpieczeństwo cudzoziemcom, lecz z drugiej ułatwiają podmiotom/osobom zaangażowanym w przemyt cudzoziemców do UE wykorzystywanie tej szczególnie wrażliwej grupy osób.

Wielokrotnie akcentowano zasadność wzmacniania współpracy z państwami pochodzenia i tranzytu cudzoziemców oraz wsparcia ich w działaniach ukierunkowanych na zwalczanie przemytu migrantów. Odniesiono się także do społecznych skutków kryzysu migracyjnego w społeczeństwach przyjmujących.

Szczegółowa relacja z przebiegu konferencji juz wkrótce!

 • Otwarcie konferencji - p. Jakub Skiba, Sekretarz Stanu w MSWiA
  Otwarcie konferencji - p. Jakub Skiba, Sekretarz Stanu w MSWiA
 • Uczestnicy konferencji
  Uczestnicy konferencji
 • Otwarcie konferencji
  Otwarcie konferencji
 • Uczestnicy pierwszego panelu
  Uczestnicy pierwszego panelu
 • Uczestnicy pierwszego panelu
  Uczestnicy pierwszego panelu
 • Uczestnicy pierwszego panelu
  Uczestnicy pierwszego panelu
 • Uczestnicy pierwszego panelu
  Uczestnicy pierwszego panelu
 • Uczestnicy pierwszego panelu
  Uczestnicy pierwszego panelu
 • Uczestnicy pierwszego panelu
  Uczestnicy pierwszego panelu
 • Uczestnicy drugiego panelu
  Uczestnicy drugiego panelu
 • Uczestnicy drugiego panelu
  Uczestnicy drugiego panelu
 • Uczestnicy drugiego panelu
  Uczestnicy drugiego panelu
 • Uczestnicy drugiego panelu
  Uczestnicy drugiego panelu
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry