Europejska Sieć Migracyjna

Konferencje Krajowej Sieci Migracyjnej

13. Konferencja Krajowej Sieci Migracyjnej: „Potencjalne kierunki napływu imigrantów – Azja Centralna”

W dniu 17 listopada 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się Trzynasta Konferencja Krajowej Sieci Migracyjnej pt.: „Potencjalne kierunki napływu imigrantów – Azja Centralna”. Głównym celem konferencji będzie próba oceny skutków i uwarunkowań potencjalnego nowego napływu imigrantów do Polski z krajów regionu Azji Centralnej.

Konferencja składała się z dwóch części. Pierwsza część konferencji pt. „Podejście do migracji pracowniczych w poszczególnych państwach regionu” poświęcona była państwom regionu Azji Centralnej i ich rynkach pracy. Drugi panel składał sie z 15-minutowych prezentacji wygłaszanych przez przedstawicieli polskich oraz zagranicznych instytucji oraz pytań z sali, a tematem przewodnim były „Możliwości absorpcji pracowników spoza Europy przez polski rynek pracy a doświadczenia innych państw”.

W celu zapoznania się z przebiegiem spotkania zapraszamy do lektury artykułu na naszej stronie https://emn.gov.pl/esm/aktualnosci/14910,13-Konferencja-ESM-Polska-podsumowanie.html.

Pozdrawiamy 

Zespół PL KPK ESM

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry