Europejska Sieć Migracyjna

Konferencja ESM 2011

Konferencja Europejskiej Sieci Migracyjnej 2011 w Warszawie

Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej (PL KPK ESM) w czasie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej zorganizował konferencję pt: „Zwalczanie nielegalnej migracji: praktyczne aspekty”.

Tematem przewodnim konferencji ESM, która odbyła się w dniu 25 października 2011 roku, były działania podejmowane przez rządy państw członkowskich UE wobec zjawiska nielegalnej migracji cudzoziemców przekraczających granicę tych państw. 

Jednym z wyzwań stojących przez konferencją ESM było zaznaczenie ostatnich działań unijnej Agencji Frontex w zakresie koordynacji projektów i wspólnych działań państw członkowskich UE i jej partnerów w celu wzmocnienia bezpieczeństwa na zewnętrznych odcinkach granicy UE. W nawiązaniu do priorytetów polskiej prezydencji w Radzie UE, konferencja ESM odniosła się także do rozwoju wschodniego wymiaru inicjatyw m. in. w zakresie przeciwdziałania nielegalnej migracji.

Tematyka spotkania była też ściśle powiązana ze studium Europejskiej Sieci Migracyjnej zatytułowanym „Praktyczne aspekty zmniejszania skali nielegalnej migracji”; przewidywany termin publikacji raportu Europejskiej Sieci Migracyjnej syntetyzującego wiedzę z 27 raportów krajowych nt. przeciwdziałania nielegalnej migracji to druga połowa 2012 roku. Konferencja stała się więc doskonałym forum wymiany pierwszych informacji i opinii nt. studium poświęconemu praktycznemu wymiarowi zwalczania nielegalnej migracji w państwach członkowskich UE, do którego przygotowania informacje i dane gromadzone były przez wszystkie krajowe punkty kontaktowe ESM.

Konferencja stanowiła niewątpliwie forum wymiany poglądów na temat osiągnięć i trudności w zwalczaniu nielegalnej migracji w Europie, a także stworzyła okazję do dyskusji na temat aktualnej sytuacji w regionie morza Śródziemnego oraz działań podejmowanych w ramach Partnerstwa Wschodniego.

W przypadku pytań dotyczących możliwości uzyskania szczegółowych informacji na temat konferencji prosimy o kontakt na adres mailowy esm@msw.gov.pl.

 

ESM
MSWIA
UE
do góry