Europejska Sieć Migracyjna

Seminaria i spotkania w kraju i za granicą

Webinarium Europejskiej Sieci Migracyjnej 17 czerwca 2020 r

Seminarium ESM - Zarządzanie migracją i azylem w zmieniającym się świecie: dotychczasowe trendy i odpowiedzi na COVID-19

Wydarzenie zostało zorganizowane przy okazji wydania rocznego raportu ESM na temat migracji i azylu w 2019 r. Wydarzenie miało również na celu dostarczenie najnowszych informacji na temat dotychczasowych reakcji państw członkowskich na pandemię COVID-19 w odniesieniu do tych obszarów migracji i azylu, które zostały najbardziej dotknięte.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry