Europejska Sieć Migracyjna

Seminaria i spotkania w kraju i za granicą

Kurs online dla nauczycieli i nauczycielek

Kurs „Klub Dobrej Rozmowy. Punkty widzenia”

Klub Dobrej Rozmowy „Punkty widzenia” to inicjatywa realizowana przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Rozmawiajmy o uchodźcach", którego celem jest wsparcie nauczycieli i nauczycielek w podejmowaniu rozmów z młodzieżą o sytuacji uchodźców i uchodźczyń oraz o współczesnych procesach migracyjnych, a także o wartościach i postawach, które są bliskie młodym ludziom.

Głównym celem internetowego kursu „Klub Dobrej Rozmowy. Punkty widzenia” jest wprowadzenie do szkolnych zajęć z młodzieżą tematów i zagadnień związanych z różnymi aspektami współczesnych migracji ludności w perspektywie globalnej i lokalnej. W związku ze złożonością tego zjawiska, niezwykle ważne jest aby kształtować – zarówno u młodzieży, nauczycieli i nauczycielek, jak i nas samych, wrażliwość społeczną, umiejętność krytycznego myślenia i wyrażania opinii w oparciu o fakty.  Mamy nadzieję, że wspólnie będziemy się uczyć tego, jak ze sobą rozmawiać, jak się słuchać i otwierać na poglądy innych ludzi. Wierzymy, że ma to kluczowe znaczenie w kształceniu obywatelskim i dbaniu o poziom debaty publicznej.  Migracje stanowią jedno ze współczesnych wyzwań globalnych i warto uczyć się analizować to zjawisko i rozmawiać o nim z młodymi ludźmi.

Termin szkolenia: 23.09-8.12.2020

Rejestracja trwa do 11 września 2020 r.

Miejsce: online

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Migracje.ceo.org

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry