Europejska Sieć Migracyjna

Seminaria i spotkania w kraju i za granicą

III Konferencja Niemieckiej Sieci Badaczy Migracji Przymusowej

Temat: Contexts of Displacement, Refugee Protection and Forced Migrants’ Lives

Trzecia konferencja niemieckiej sieci badaczy ds. przymusowej migracji odbędzie się w dniach 17-19 września 2020 r. Otworzy ona międzynarodowe forum do omówienia aktualnych wyników badań dotyczących przymusowej migracji, uchodźców i azylu. Konferencja wesprze również współpracę interdyscyplinarną i posłuży jako platforma dla naukowców zajmujących się badaniami nad uchodźcami i przymusową migracją.

Konferencja jest organizowana przez Katedrę ds. Opieki nad Młodzieżą i Pracy Socjalnej Uniwersytetu w Kolonii wraz z zarządem niemieckiej sieci badaczy ds. migracji przymusowej oraz wspólnym projektem finansowanym przez BMBF „Forced Migration and Refugee Studies: Networking and Knowledge Transfer” ( FFVT).

Termin: 17-19 wrzesień 2020

Miejsce: online

Rejestracja: do 31 sierpnia 2020 

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny dostępne są pod adresem: LINK 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry