Europejska Sieć Migracyjna

Seminaria i spotkania w kraju i za granicą

Konferencja luksemburskiego KPK

Save the date – ESM Luksemburg – Roczna konferencja (online) pt. “Obywatelstwo jako wartość"

Obywatelstwo jako pojęcie sprawia, że myślimy o pewnej tożsamości, o emocjach związanych z przynależnością do jednej tożsamości narodowej. Sprawia również, że myślimy o zaangażowaniu obywatelskim i politycznym oraz prawach nam przysługującym. Z drugiej strony, obywatelstwo to koncepcja, która dzieli społeczeństwo na tych, którzy je mają i tych, którzy go nie mają. Jedno z najnowszych badań Europejskiej Sieci Migracyjnej (ESM) „Ścieżki do obywatelstwa dla obywateli państw trzecich w państwach członkowskich UE” zawiera porównawczy przegląd istniejących programów określających ramy dostępu do obywatelstwa krajowego dla obywateli państw trzecich w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE).

Temat: Obywatelstwo jako wartość

Termin: 01.10.2020

Rejestracja pod linkiem

Więcej informacji o konferencji wraz z ostateczna wersję programu można znaleźć na stronie EMN Luxembourg

 

ji o konferencji oraz ostateczną wersję programu konferencji można znaleźć na stronie https://www.emnluxembourg.lu/
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry