Europejska Sieć Migracyjna

Seminaria i spotkania w kraju i za granicą

Konferencja niemieckiego KPK

Save the date – ESM Niemcy– roczna konferencja (online) pt. “W kierunku skutecznego zarządzania azylem i migracją”"

Konferencja ma na celu skoncentrowanie się na przyszłości migracji biorąc pod uwagę nowoczesne metody pracy w tym obszarze. Program konferencji obejmuje dyskusje na temat zarządzania wiedzą i informacją w kontekście migracji, zarządzania danymi w procedurze azylowej, a także humanitarnego przyjmowania osób poszukujących ochrony. Pandemia COVID-19 jest tematem nadrzędnym, a konferencja będzie okazją do zbadania wpływu pandemii na migrację i przedyskutowania wniosków jakich można z niej wyciągnąć.

Temat: W kierunku skutecznego zarządzania azylem i migracją - innowacyjne podejścia oraz ich implementacja

Kiedy: 29 października 2020, 09:30 - 15.00

Link rejestracyjny i więcej informacji:

https://bmi.eu2020-accreditation.de/online/begin;jsessionid=t6XbO_b7N54Hj7w7WyVYUWn5C2RpXEXHOYcKNdIi.eeb29eeab6bb

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry