Europejska Sieć Migracyjna

Seminaria i spotkania w kraju i za granicą

Konferencja niemieckiego KPK

ESM Niemcy– roczna konferencja (online) pt. "Towards an effective asylum and migration management - Innovative approaches and implementation in practice"

Konferencja ma na celu skoncentrowanie się na przyszłości migracji biorąc pod uwagę nowoczesne metody pracy w tym obszarze. Program konferencji obejmuje dyskusje na temat zarządzania wiedzą i informacją w kontekście migracji, zarządzania danymi w procedurze azylowej, a także humanitarnego przyjmowania osób poszukujących ochrony. Pandemia COVID-19 jest tematem nadrzędnym, a konferencja będzie okazją do zbadania wpływu pandemii na migrację i przedyskutowania wniosków jakich można z niej wyciągnąć.

Temat: Towards an effective asylum and migration management - Innovative approaches and implementation in practice

Kiedy: 29 października 2020, 09:30 - 15.00

Więcej informacji i rejestracja do 23.10 tutaj 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry