Europejska Sieć Migracyjna

Seminaria i spotkania w kraju i za granicą

Festiwal Nauki Warszawa 2020

Warsztat pn: "GRANICA, BORDERS, ГРАНИЦА, КОРДОН, FRONTERAS. Jak powstają granice?"

Warsztaty o granicach i ponad granicami. Dostępne dla młodzieży w języku polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim i hiszpańskim

A workshop about and beyond borders, available to teenagers in Polish, English, Russian, Ukrainian and Spanish.

Семинар о границах и тем что за их пределами для подростков на польском, английском, русском, украинском и испанском языках.

Семінар про кордони і то що за їх межами для підлітків на польской, англійської, російської, українской, іспанської мовах.

Un taller sobre fronteras y sin fronteras. Disponible para adolescentes hispanohablantes y los que hablen polaco, ingles, ucraniano y ruso.

 

Temat: GRA-NICA:jak powstają granice?

Organizator: Ośrodek Badań nad Migracjami UW

Kiedy: sobota, 26 września 2020 godz. 10:00

Dla kogo: spotkania dla dzieci i młodziezy do lat 15

Miejsce spotkania:  ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa; Wydarzenie online na żywo

Więcej informacji dostępnych na stronie: Festiwal Nauki

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry