Europejska Sieć Migracyjna

Seminaria i spotkania w kraju i za granicą

Festiwal Nauki Warszawa 2020

Dyskusja pt: "Cudzoziemcy w polskiej szkole"

Celem spotkania jest wymiana doświadczeń między rodzicami i nauczycielami dzieci cudzoziemskich oraz przedstawicielami samorządu, aby wspólnie przezwyciężyć trudności, z którymi uczniowie się mierzą.

 

Temat: Cudzoziemcy w polskiej szkole

Organizator: Ośrodek Badań nad Migracjami UW

Współorganizator: Teatr Powszechny Zygmunta Hübnera

Kiedy: sobota, 26 września 2020 godz. 17:00

Miejsce spotkania:  ul. Zamoyskiego 20, 03-801 Warszawa, Teatr Powszechny Zygmunta Hübnera. Z uwagi na ograniczoną reżimem sanitarnym pojemność sali liczba miejsc jest ograniczona.

Więcej informacji dostępnych na stronie: Festiwal Nauki

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry