Europejska Sieć Migracyjna

Seminaria i spotkania w kraju i za granicą

Prague Process

Webinar ‘EU Framework for Legal Migration: Lessons learned and main challenges'

Siódme seminarium internetowe organizowane przez Prague Process pt.: „Ramy UE dla legalnej migracji: wyciągnięte wnioski i główne wyzwania” z udziałem Moniki Alfaro z Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych Komisji Europejskiej odbędzie się 24 września 2020 r. o godz. 10:30 czasu środkowoeuropejskiego.

Seminarium internetowe zapewni przegląd dyrektyw UE w sprawie legalnej migracji, wyniki niedawnej kontroli sprawności odpowiednich ram UE oraz wyciągnięte wnioski. Seminarium internetowe będzie również dotyczyło głównych wyzwań stojących na poziomie UE w kontekście pandemii Covid-19.

Szczegóły dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie Prague Process

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry