Europejska Sieć Migracyjna

Seminaria i spotkania w kraju i za granicą

ERA Annual Conference on European Immigration Law 2020

Coroczna konferencja organizowana przez Europejską Akademię Prawa

Celem tej internetowej konferencji jest dostarczenie prawnikom aktualnych informacji na temat ostatnich zmian w systemie legalnej migracji UE oraz mechanizmów wprowadzonych w celu rozwiązania problemu niedoborów siły roboczej i umiejętności oraz zwiększenia atrakcyjności UE dla kluczowych pracowników. Umożliwi im to omówienie bieżących reform prawnych z ekspertami wysokiego szczebla w tej dziedzinie.

Temat:  Conference on European Immigration Law 2020

Organizator: The Academy of European Law

Kiedy: 19-20 listopada 2020

Forma spotkania: online

Wydarzenie płatne

Szczegóły dotyczące wydarzenia znajdują się na stronie The Academy of European Law

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry