Europejska Sieć Migracyjna

Seminaria i spotkania w kraju i za granicą

ERA Annual Conference on European Asylum and Migration Law 2020

Coroczna konferencja organizowana przez Europejską Akademię Prawa

Celem tej konferencji online jest przedstawienie prawnikom aktualnych informacji na temat reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego (WESA), wysiłków podejmowanych w celu harmonizacji standardów w polityce azylowej UE, a także wyzwań w zarządzaniu polityką azylową i migracyjną w czasach pandemii COVID-19. Omówione zostaną również najnowsze zmiany w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Temat:  Conference on European Immigration Law 2020

Organizator: The Academy of European Law

Kiedy: 15-16 października 2020

Forma spotkania: online

Wydarzenie płatne

Szczegóły dotyczące wydarzenia znajdują się na stronie The Academy of European Law

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry