Europejska Sieć Migracyjna

Seminaria i spotkania w kraju i za granicą

Konferencja ESM Polska

“Diagnoza sytuacji - podstawą polityki migracyjnej"

Europejska Sieć Migracyjna w Polsce funkcjonująca przy Departamencie Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA ma zaszczyt zaprosić na Siedemnastą Konferencję Krajowej Sieci Migracyjnej pt.: „Diagnoza sytuacji - podstawą polityki migracyjnej”, która odbędzie się w dniu 15 października 2020 r.

Konferencja związana jest z pracami nad polityką migracyjną Polski prowadzonymi przez Międzyresortowy Zespół do Spraw Migracji. Spotkanie będzie doskonałą okazją do dyskusji i omówienia wniosków płynących z przygotowywanego w ramach prac nad polityką migracyjną dokumentu diagnostycznego przedstawiającego bieżącą sytuacją migracyjną w Polsce.

Agenda oraz link rejestracyjny dostępne są pod adresem: 17. konferencja Krajowej Sieci Migracyjnej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry