Europejska Sieć Migracyjna

Seminaria i spotkania w kraju i za granicą

IX E-Konferencja Komitetu Badań nad Migracjami PAN

"Procesy migracyjne: wyzwania w zakresie integracji społeczno-kulturowej i ekonomicznej"

Organizator: Komitet Badań nad Migracjami PAN

Kiedy: 18-20.11.2020

Forma spotkania: online

Szczegóły dotyczące wydarzenia znajdują się tutaj.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry