Europejska Sieć Migracyjna

Seminaria i spotkania w kraju i za granicą

Konferencja ESM Niderlandy

Webinar ESM Niderlandy: "Pathways to Citizenship for third-country nationals in EU Member States" 26 listopada 2020, 10:00-11:30

Webinarium będzie poświęcone aktualnym wynikom badania przeprowadzonego w Niderlandach nt. krajowych wymogów dotyczących uzyskania obywatelstwa na drodze zwykłej naturalizacji. Seminarium odbędzie się w języku angielskim poprzez aplikację Webex. Zaproszenie, ostateczny program i szczegóły rejestracji będą dostępne wkrótce.

Wstępny program:

10:00-10:10 - Powitanie Hans Lemmens, koordynator ESM Niderlandy

10:10-10:25 - "Pathways to Citizenship for third-country nationals in EU Member States, policy in the Netherlands in regards to other Member States" - komentarz Anna Matus, badaczka ESM Niderlandy 

10:25-11:10 

  • ESM Szwecja (Jonas Hols, ekspert ds. migracji) i ESM Austria (Martin Stiller, dział prawny) - krajowe ścieżki/praktyki nabywania obywatelstwa
  • Komentarz do przedstawionych prezentacji - Uniwersytet w Maastricht, dr Floris Peters, autor badania na temat znaczenia obywatelstwa dla integracji społeczno-ekonomicznej imigrantów

11:10-11:25 - Sesja Q&A

11:25-11:30 - Podsumowanie, Hans Lemmens.

Rejestracja tutaj

 

 

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry