Europejska Sieć Migracyjna

Seminaria i spotkania w kraju i za granicą

Konferencja ESM Irlandia

EMN Ireland/ESRI Online Conference Supporting Integration: Access to Citizenship in Ireland and the EU

Zaproszeni prelegenci dokonają przeglądu dekady znaczących zmian w uzyskiwaniu obywatelstwa w Irlandii i przeanalizują doświadczenia międzynarodowe.  

Konferencja organizowana jest przez ESM Irlandia wraz z Economic Social Research Institute.

Temat: Access to Citizenship in Ireland and the EU

Data: 8 grudnia 2020

czas: 9:30 - 13:00 (10:30 - 14:00 CET)

Miejsce: Zoom  

Rejestracja online

W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt z ESM Irlandia za pośrednictwem adresu e-mail: emn.ireland@esri.ie 

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry