Europejska Sieć Migracyjna

Seminaria i spotkania w kraju i za granicą

Webinarium CASE

Białorusini w poszukiwaniu nowych możliwości

19 i 25 lutego br., 11:00 - 12:30, online

W imieniu CASE i partnerów zapraszamy na dwa webinaria , które organizowane są w ramach projektu CIRCMIGR, dotyczącego migracji cyrkulacyjnych z Białorusi do Polski, Czech i Słowacji. 

Podczas webinariów paneliści omówią między innymi następujące kwestie:

  • Dlaczego Białorusini interesują się krótkoterminową migracją do krajów europejskich?
  • Jaki jest profil białoruskiego migranta wahadłowego w Polsce, Słowacji i Czechach?
  • Jakie instrumenty polityki migracyjnej wprowadzone przez kraje wyszehradzkie wpływają na przepływy migracyjne z Białorusi?

Szczegóły tutaj

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry