Europejska Sieć Migracyjna

Seminaria i spotkania w kraju i za granicą

Prague Process Webinar ‘Implications of the Covid-19 Crisis for Mobile Care Workers in Europe

Webinarium ‘Implications of the Covid-19 Crisis for Mobile Care Workers in Europe

Webinarium krótko wprowadzi do różnych rodzajów systemów opieki długoterminowej w Europie i omówi znaczenie migracji i mobilności pracownikoów w  kwestii świadczenia opieki długoterminowej. Następnie omówi powiązania między systemami finansowania opieki, a systemami mobilności pracowników objętych tym systemem finansowania. Koncentrując się na systemie opieki długoterminowej w Austrii, omówi wyzwania, jakie stwarzają obowiązujące przepisy oraz skutki kryzysu Covid-19 dla mobilnych pracowników opieki. Chociaż pandemia uwydatniła znaczenie pracowników opieki dla systemów opieki długoterminowej w wielu państwach członkowskich UE, pogłębiła również nierówności i zależności już istniejące w ramach umów dotyczących opieki transnarodowej.

Seminarium będzie prowadzone w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym na język rosyjski. Podczas webinaru bedzie czas na pytatania i odpowiedzi.  

Rejestracja poprzez link.

Data i czas: 11 marca 2021, 10:30 AM CET (Berlin time), 12:30 AM (Moscow time) or 03:30 PM (Nur-Sultan time) 

 

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry