Europejska Sieć Migracyjna

Seminaria i spotkania w kraju i za granicą

Prague Process Webinar

Which Perspectives for Labour Migration Partnerships in the Prague Process region? Lessons from EU funded Pilot Projects on Legal Migration

Webinarium skupi się na przeszłym i przyszłym zaangażowaniu UE i planowaniu inicjatyw w zakresie migracji zarobkowej z krajami partnerskimi. Prelegenci przedstawią kluczowe wnioski wyciągnięte z inicjatyw w zakresie mobilności pracowników finansowanych przez UE, przedstawią ogólny przegląd nowej koncepcji partnerstwa Komisji Europejskiej na rzecz talentów ogłoszonej w Nowym Pakcie ws. Migracji i Azylu oraz przedstawią kolejne kroki przewidziane w celu ich operacjonalizacji. Podczas seminarium internetowego zostaną również przedstawione plany dotyczące pierwszego projektu pilotażowego mobilności pracowników finansowanego ze środków UE, który ma zostać wdrożony w regionie Partnerstwa Wschodniego (między Słowacją a Mołdawią) - możliwy punkt wyjścia do szerszej i głębszej współpracy w tym temacie w regionie?

Rejestracja na wydarzenie przez link. Link z dostępem do wydarzenia zostanie przesłany, gdy tylko rejestracja zostanie zatwierdzona.

Seminarium internetowe będzie prowadzone w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym na język rosyjski. Przybliżony czas trwania wyniesie 1,5 godziny.

W przypadku nieotrzymania wiadomości e-mail z linkiem potwierdzajacym, należy:

       1. 15 kwietnia wejść na stronę rejestracji wydarzenia, wypełnić formularz podając swój adres e-mail i przesłać dane.

       2.  Następnie przewinąć stronę w dół. Klikając w udostępniony link, będzie możliwość dołączenia do wydarzenia.

Załączony plik „How to” zawiera najważniejsze szczegóły techniczne dotyczące Zoom.

Data i godzina wydarzenia: 15 kwietnia, 10:30 (czasu środkowoeuropejskiego), 11:30 (czasu moskiewskiego) lub 14:30 (czasu Nur-Sułtan).

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry