Europejska Sieć Migracyjna

Seminaria i spotkania w kraju i za granicą

Prague Process Webinar

‘Social Capital and Transnational Human Smuggling: What is the impact of Counter-Smuggling Policies?’

Serdecznie zapraszamy na kolejne webinarium oraganizowane przez Prague Process, które skupi się na problemie międzynarodowego przemytu ludzi. Organizatorzy podkreślają, że zbyt często słowa „Przemyt ludzi” przywołują obrazy uścisków dłoni w zadymionych pomieszczeniach za zamkniętymi drzwiami, nadmiernie podkreślając rolę przestępczości zorganizowanej w ułatwianiu nielegalnych podróży migracyjnych. Seminarium internetowe przedstawi inną perspektywę rynku przemytu ludzi, wyjaśniając rolę, jaką osobiste relacje i wiedza społeczna odgrywają w kształtowaniu decyzji migrantów i praktyk osób związanych z przemytem. To seminarium internetowe ma na celu uświadomienie decydentom, naukowcom i obserwatorom bardziej szczegółowego zrozumienia dalekosiężnych konsekwencji, jakie niosą stworzone polityki przeciwdziałania przemytowi ludźmi. 

Rejestracja na wydarzenie przez link. Link z dostępem do wydarzenia zostanie przesłany, gdy tylko rejestracja zostanie zatwierdzona.

Seminarium internetowe będzie prowadzone w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym na język rosyjski. Przybliżony czas trwania wyniesie ok. 1,5 godziny.

W przypadku nieotrzymania wiadomości e-mail z linkiem potwierdzajacym, należy:

       1. 6 maja wejść na stronę rejestracji wydarzenia, wypełnić formularz podając swój adres e-mail i przesłać dane.

       2.  Następnie przewinąć stronę w dół. Klikając w udostępniony link, będzie możliwość dołączenia do wydarzenia.

Załączony plik „How to” zawiera najważniejsze szczegóły techniczne dotyczące Zoom.

Data i godzina wydarzenia: 6 maja, 10:30 (czasu środkowoeuropejskiego), 11:30 (czasu moskiewskiego) lub 14:30 (czasu Nur-Sułtan)

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry